NASZE KOMPETENCJE

Certyfikaty i kursy ortodontyczne

Dbamy o nasze kompetencje, poszerzamy wiedzę, uczestniczymy w kursach i konferencjach naukowych. Komfort klienta i zapewnienie o najwyższym standardzie usług jest dla nas ważne.  Dr Małgorzata Spiżewska uczestniczy w szkoleniach w Polsce i za granicą. Poniżej wybrane certyfikaty świadczące o zdobytej wiedzy i umiejętnościach z zakresu periodontologii, implantologii, ortodoncji – leczenia przypadków nakierowanych na rysy twarzy.

 • Ortodoncja dla dentystów ogólnie praktykujących część I IAO, 2009
 • Ortodoncja  dla lekarzy ogólnie praktykujących część  II IAO, 2010
 • Pasywne samoligaturowanie – nowoczesna ortodoncja niskich sił i niskiego tarcia  dr Alan Bagden, 2010
 • Leczenie różnych wad zgryzu systemem Damona dr Dimitrios Mavreas, 2011
 • Zakańczanie przypadków w ortodoncji Derek Mahony,  część I, 2011
 • Samoligaturowanie  od A do Z  System In-Ovatio dr Jerry Clark, 2011
 • Konferencja Perio-Ortodoncja, 2011
 • Kombinacyjne leczenie systemami  samoligaturującymi i mini-implantami  dr Cesare Luzi, 2012
 • Kurs 4 modułowy ,,Ortodoncja  od A do Z. Technika SWLF  łuku prostego z niskim tarciem-kurs praktyczny na typodontach ” prof.Davida Suareza moduł I, 2012
 • Zakańczanie przypadków w ortodoncji  Derek Mahony  część II, 2012
 • Ortodoncja od A do Z Technika  SWLF -łuku prostego z niskim  tarciem- kurs praktyczny na typodontach   prof. Davida Suareza moduł II, 2012
 • Ortodoncja dla początkujących, diagnostyka, protokoły leczenia, materiały, mechanika dr Anna Lubecka
 • Ortodoncja lingwalna, ortodoncja estetyczna  dr Rafi Romano, 2012
 • Zaawansowany kurs leczenia techniką pasywnego samoligaturowania i niskiego tarcia   dr David Birnie, 2012
 • Leczenie wad klasy II-osiaganie celu Turi Bassareli, 2013
 • Współczesna ortodoncja i ortopedia szczękowa sesja I, prof. Bernardo Garcia, 2013
 • Ortodoncja  od A-Z  Technika  SWLF – łuku prostego z niskim tarciem -kurs praktyczny na typodontach prof. Davida Suareza  moduł   III, 2013
 • ,,CAD-Coordinated  Arch Development -skoordynowany rozwój łuków dr Raphael L. Greenfield D.D.S ,M.Sc.D., 2013
 • Posłuszny drut- kurs bardziej niż praktyczny dr Mariusz Wilk, 2013
 • 10 lat Doświadczeń z Systemem Pasywnych Zamków Samoligaturujących   dr Dimitris Mavreas, 2013
 • Stałe aparaty  ortodontyczne-  seminarium dopełniające dr Mariusz Wilk, 2013
 • Kliniczne  zastosowanie  artykulatora   dr. Michał Karolewski, 2013
 • Kliniczna  cefalometria -seminarium + kurs praktyczny dr Mariusz Wilk, 2013
 • Współczesna ortodoncja i ortopedia szczękowa prof. Bernardo Garcia sesja II, 2014
 • Wielokierunkowy rozwój łuku zębowego-Lip Bumper- niedoceniany genialny aparat ortodontyczny dr Dominik Piskorski, 2014
 • Membership in International  Association For Orthodontics Kevin I Williams DMD MAGD IAO President, 2014
 • Współczesna ortodoncja i ortopedia szczękowa  prof. Bernardo Garcia, sesja IV, 2014
 • Funkcjonalna okluzja  od stawu skroniowo-żuchwowego do projektowania uśmiechu John C. Cranham, DDS, 2014
 • Nowe podejście do leczenia ortodontycznego wad klasy II dr Luca  Arzela, 2014
 • Kurs   XIII sesja IAO  w Polsce  dr  Andre Hedger, 2014
 • Nowoczesne techniki leczenia ortodontycznego Advanced  prof. Bernardo Garcia, 2014
 • Miniimplanty jako wzmocnienie zakotwienia  dr hab.n. med. Joanna Antoszewska, prof. nadzw.  2014,,CAD  Coordinated  Arch Development- skoordynowany rozwój łuków dr Raphael L. Greenfield D.D.S, M.Sc.D., 2014
 • For successfully  completing the H4 System training program- idąc  do przodu-progresywne  podejście do diagnozy na podstawie estetyki twarzy  dr Thomas R.Pitts, 2014
 • Udoskonalony pasywny system samoligaturujący H4- jak w pełni wykorzystać zalety pasywnych zamków samoligaturujących  dr John Pobanz , dr Daniela Storino, 2014
 • Strategie  postępowania klinicznego w leczeniu ortodontycznym Advanced prof. Bernardo Garcia, 2015
 • Współczesna ortodoncja i ortopedia szczękowa  sesja I  prof. Bernardo Garcia 2015
 • Terapia zaburzeń czynności systemu żuchwowo- gnykowo-czaszkowego – Centrum terapii manualnej dr.n. med Janina Słobodzian -Rakowska, dr Andrzej Rakowski, 2015
 • Idąc do przodu- progresywne podejście do diagnozy na podstawie estetyki twarzy, dr Thomas R.Pitts , dr Duncan Brown, 2015
 • Udoskonalony pasywny system samoligaturujacy H4-jak w pełni wykorzystać  zalety pasywnych zamków samoligaturujacych H4 dr Daniela Storino, 2015
 • Rozwiązania praktyczne w ortodoncji – częśc II, dr Derek Mahony, 2015
 • Okluzja w diagnostyce i planowaniu leczenia dr Domingo Martin, 2015
 • Diagnoza i protokoły w ortodoncji oraz ortopedii szczękowej prof. Bernardo Garcia  sesja II, 2015
 • Szyny relaksacyjne – kurs praktyczny  dla lekarzy i techników  Piotr Nagadowski, 2015
 • Dysfunkcje układu ruchowego narządu żucia   dr Anna Przybylska, dr n. med Małgorzata Kusesa-Mrowiecka, 2015
 • Kurs praktycznego doginania łuków ortod. dr Marie Stefkova, 2015
 • Nieoperacyjne leczenie III klasy szkieletowej i zgryzów otwartych w różnych okresach  rozwojowych twarzy.  dr n. med Malgorzata Kuc- Michalska, 2015
 • Tork w leczeniu ortodontycznym  dr n. med Joanna Janiszewska-Olszowska  2015
 • Najważniejsze aspekty mechaniki systemu Damona . Leczenie wad klasy II  u pacjentów dorosłych  dr Andrey Tikhonov, 2016
 • Invisalign Training Course I Raphael Pascaud, 2015
 • Jak uprościc mechanikę leczenia w trudnych przypadkach – miniimplanty ortodontyczne  dr Chris Chang, 2016
 • Retencja i stabilność oraz inne współczesne zagadnienia  kliniczne z zakresu ortodoncji dr Simon J. Littlewood, 2016
 • Diagnoza i protokoły w ortodoncji oraz ortopedii szczękowej-sesja III  prof. Bernardo Coco Garcia, 2016
 • Maksymalizacja działania systemu Carriere w połaczeniu z aparatami funkcjonalnymi prof. Bernardo Coco Garcia, 2016
 • Leczenia przypadków klasy II i III  nakierowane na rysy twarzy. Zastosowanie pasywnych zamków samoligaturujacych i aparatu Carriere Motion   dr Luis Carriere, 2016
 • Diagnoza i protokoły w ortodoncji oraz ortopedii szczękowej – dr  Bernardo Coco Garcia – sesja IV  2016,
 • Interdyscyplinarne leczenie ortodontyczne pacjentów z uzębieniem mieszanym- nowe perspektywy prof. Domingo Martin, 2016
 • ,,CAD- Coordinated Arch Development- skoordynowany rozwój  łuków dr Raphael R. Greenfield, 2016
 • XI Światowy Kongres Miniimplantologiczny – 11 Annual World Microimplant Anchorage Congres    prof. Hyo-Sang Park  , prof.  nadzw.  Antoszewska Smith, 2016
 • Zgryzy otwarte – diagnostyka i leczenie  prof. Peter Segner, 2016
 • Powrót do esencji: Ortodoncja i funkcja zgryzu  dr Daniela Storino, 2016
 • Diagnostyka i terapia układu ruchowego  narządu żucia. Projektowanie i wykonywanie szyn relaksacyjnych  oraz repozycyjnych  z respektem dla  stawu skroniowo-żuchwowego dr n. med  Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, dr Barbara Czerwińska-Niezabitowska, 2016
 • Indywidualizowanie strategii leczenia w ortodoncji  dr Mariusz Wilk, 2017
 • The Dawson Academy-   dr Peter Dawson, dr Andrew C.Cobb, dr John C. Cranham, dr Leonard Hess, 2016
 • Ortodoncja dla dentystów ogólnie praktykujących  IAO, część II, 2017
 • Ortodoncja dla dentystów ogólnie praktykujących   IAO, część III , 2017
 • Rozbudowa doprzednia i poprzeczna szczęki- możliwosci i ograniczenia leczenia  hipoplazji szczęki  dr Szymon Chojnowski, 2017
 • Planowanie leczenia ortodontyczno- protetycznego u pacjentów z dysfunkcją URNŻ  dr n.med  Malgorzata Kulesa- Mrowiecka, dr Barbara Niezabitowska, 2017
 • Wielokierunkowa jednoczesna rozbudowa łuków zębowych-Coordinated Arch Development.    Łuk podniebienny, wszechstronny aparat ortodontyczny, dystalizator GMD , plyta Nance’a  dr Raphael L. Grienfield, dr. Dominik Piskorski, 2017
 • Wykorzystanie artykulatora w diagnostyce i leczeniu ortodontycznym dr Katarzyna Wiśniewska, 2017
 • Wskazania i przeciwskazania do ekstrakcji zębów 8-ych. Kortykotomia  jako zabieg ułatwiajacy przesuwanie zębów dr Marcin Wiśniewski, 2017
 • Badanie i ocena mięśni posturalnych oraz mięśni narzadu żucia oraz diagnozowanie schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego  mgr Artur Pełszyk,   2017
 • Warsztaty pracy z cialem dla ortodontów i stomatologów ogolnych.  Łukasz kaczmarek  2017
 • The Essence of Beauty – aspekty leczenia interdyscyplinarnego, 2017
 • Techniki leczenia wad klasy II .Kontrowersje i rozwiazania kliniczne  prof. Gerald S. Samson, dr Peter Miles, 2017
 • Postepowanie niechirurgiczne  w leczeniu wad klasy  III   prof. Eustaquio Araujo, 2017
 • Kortykotomia w praktycznym wykorzystaniu dr Andrea Podesta, 2017
 • Poszerzona diagnostyka ortodontyczna , jak wykorzystać artykulator w codziennej praktyce dr. Katarzyna Wiśniewska, dr Natasza Iracka, 2017
 • Osiągniecie harmonii twarzy szkieletowej i zębowej  dr Luis  Carriere, 2017
 • Kurs Techniki Łuku Prostego Straight-Wire prof. Davide Mirabella, prof. Luca Lombardo dr Enzo Pasciuti, 2017-2018
 • Szynoterapia dla ortodontów. Kiedy ,jak i dlaczego. dr katarzyna Wiśniewska, dr Natasza Iracka 2018
 • Ortodoncja w 3D i system H4  dr Daniela Storino, 2018
 • Konferencja nt  Synowialny staw skroniowo-żuchwowy, 2018
 • Leczenie ortodontyczne przy użyciu miniimplantow dr daniela Storino, 2018
 • Niechirurgiczna ekspansja szczęki  z użyciem szczękowego ekspandera kości  MSE   dr Ayham Mohsin, prof. Won Moon, 2019
 • System Benefit – wspólczesne możliwości zakotwienia szkieletowego w leczeniu ortodontycznym i ortopedycznym  prof. dr hab Joanna Antoszewska-Smith, 2019,
 • Technika odcinkowa w efektywnym leczeniu ortodontycznym- kurs praktyczny  i kurs teoretyczny prof. Nazan Kucukkeles, 2019
 • System Damona, jak osiągnąć sukces. Moje najciekawsze przypadki  dr Grzegorz Sanocki, 2020
 • Mistrz Ortodoncji – 3 letnie studium podyplomowe dr Dereka Mahonego, 2017-2020